เรื่อง: แก้ปัญหาเมื่อ License Information ขึ้น Unreachable
 
 12016

My Name: earth ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
16 ก.พ. 17, 14:06:20น.
แก้ปัญหาเมื่อ License Information ขึ้น Unreachable


ให้ใช้คำสั่ง
execute update-now               
Enter คำสั่งเรื่อยๆ จนขึ้น Error แล้วหยุดรอสักพักแล้วหน้าต่าง License Information  กลับมาขึ้นเขียวตามปกติ

มีคำสั่งปลีกย่อยมาอีก ดังนี้  ถ้าต้องการ update เป็นแต่ล่ะอย่างไป
update-av                   Update AV engine/definitions.
update-geo-ip               Update IP Geography DB.
update-ips                  Update IPS engine/definitions.
update-list                 Download update server list.
update-now                  Update now.

ถ้าต้องการ update ทั้งหมด ที่ License ไม่ขึ้นทั้งหมดให้ใช้ execute update-now   ได้เลย
แต่ถ้าตัวไหนไม่ขึ้น จะ update เป็นตัวๆ ไปก็ได้