เรื่อง: แหล่งความรู้เพิ่มเติมจากทาง Fortinet
 
 10949

My Name: earth ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
03 ก.พ. 17, 18:01:42น.
Fortinet Document Library     (รวบรวมเอกสารของ Fortinet ทางๆ อาทิเช่น HardBook , Cookbook , Manual ของอุปกรณ์)
http://docs.fortinet.com/fortigate/admin-guides

Knowledge Base  (เป็นคลังความรู้ระดับ Basic ถึงขั้น Advence)
http://kb.fortinet.com/kb/microsites/microsite.do

The Fortinet Cookbook (อธิบาย Concept การ Config ที่ใช้กันบ่อยๆ พร้อม Video Youtube ประกอบ)
http://cookbook.fortinet.com

FortiGate Cookbook Tutorials    (เป็น Video ประกอบการ Config พร้อมตัวอย่างประกอบ)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLbbcH8MnXJ5UV22hUQRIv0AHSqp81Ifg