Fortinetthai.com

Fortinet Products => Fortigate => ข้อความที่เริ่มโดย: shakith.kh ที่ 12 ก.ค. 17, 09:24:10น.

หัวข้อ: ปัญหาของ FortiMail
เริ่มหัวข้อโดย: shakith.kh ที่ 12 ก.ค. 17, 09:24:10น.
สวัสดีครับ

ผมใช้ FortiMail เป็น Gateway mail อยู่ใด้สักระยะนึง ก่อนหน้านี้สามารถส่งเมลหา คนภายนอกได้เป็นปกติ แต่มาช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา บางที่ ไม่สามารถส่งออกได้ ถูก AntiSpam tag ว่าเป็น Spam ทำให้ส่งออกไม่ได้ ทั้วๆที่ผมไม่ได้มีการแก้ไขค่า Config อะไรที่บนตัว FortiMail เลย ได้ลอง แก้ไขในส่วนของ IP Policies ก้อยังไม่สามารถส่งออกได้ครับ เป็นเฉพาะบาง โดเมนครับ

หัวข้อ: Re: ปัญหาของ FortiMail
เริ่มหัวข้อโดย: fortinet_smf ที่ 12 ก.ค. 17, 21:32:52น.
สวัสดีครับ

ผมใช้ FortiMail เป็น Gateway mail อยู่ใด้สักระยะนึง ก่อนหน้านี้สามารถส่งเมลหา คนภายนอกได้เป็นปกติ แต่มาช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา บางที่ ไม่สามารถส่งออกได้ ถูก AntiSpam tag ว่าเป็น Spam ทำให้ส่งออกไม่ได้ ทั้วๆที่ผมไม่ได้มีการแก้ไขค่า Config อะไรที่บนตัว FortiMail เลย ได้ลอง แก้ไขในส่วนของ IP Policies ก้อยังไม่สามารถส่งออกได้ครับ เป็นเฉพาะบาง โดเมนครับแนะนำถ้า box ยังมี MA เปิด ticket ไปทาง fortinet  ตรงดีกว่าครับ อาจมีปัญหาที่ singnature spam ของ fortimail ครับ