เรื่อง: set auth-timeout-type hard-timeout ไม่ทำงาน
 
 3604

My Name: vespa150 ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
10 ส.ค. 17, 17:58:13น.
firmware 5.2.10 build742  จะ set ให้ เมื่อครบกำหนดเวลา ถึงแม้ไม่ logout ก็ให้ตัด session ตาม time-out ที่กำหนด ตาม คู่มือบอกให้กำหนด auth-timeout-type เป็น hard-timeout , set แล้วไม่ทำงานครับ ท่านใดมีคำแน่ะนำบ้างครับ