Fortinet Products > Fortigate

ขอสอบถามเรื่องหน้า Login Page

(1/1)

judaspist:
ตอน user เด้งหน้า login ขึ้นมาแล้วยังไม่ได้ login หากทิ้งไว้นานจะไม่สามารถใช้งาน session  นั้นอีกต้องออกbrowser แล้วเข้าใหม่ เราสามารถปรับระยะเวลา time out ของ session  ที่รอ authen ได้ไหมครับ

tickymaster:
https://www.fortinetthai.com/webboard/index.php?topic=351.0

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version