Fortinet Products > Fortigate

กำหนด Policy ในการ Block Web บางเว็บเช่น Youtueb,Facebook ตามช่วงเวลาทำยังไงครับ

(1/1)

phongthep:
ช้ fortiget 200E อยากทราบการกำหนด Policy เพื่อต้องการ Block Web บางเว็บเช่น Youtueb,Facebook ตามช่วงเวลา เช่น เช้าและเย็นใช้งานเวปได้ทุกเวป ยกเว้น facebook และ youtube ส่วนพักเที่ยงใช้งานได้ทุกเวป จะกำหนด policy ยังไงครับ
ตอนนี้ผมสร้างกลุ่มและ schedules ไว้แล้วแต่ยังกำหนด policy ไม่ถูกครับ[/img]
-สร้างกลุ่มพนักงานแล้ว เช่น  HR, Sale
-สร้าง schedules ไว้ เช่น เช้า กำหนด 08.00-12.00, พักเที่ยง 12.05-13.00 และ เย็น 13.05-18.00
รายละเอียดตามรูปครับ รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ ว่าต้องทำอะไรเพิ่มยังไง ใครทราบบ้างแนะนำหน่อยครับ

tickymaster:
สร้าง Policy กำหนดช่วงเวลาที่ทำงานแล้ว blockblock blockapp ที่ต้องการ
สร้างPolicy กำหนดช่วง Freetime ไม่block หรืออนุญาติให้ สามารถใช้งานได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version