เรื่อง: ฺBlock WebSite ที่ใช้ https (v.5.0.xx)
 
 10514

My Name: earth ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
18 ก.พ. 17, 00:54:07น.
ให้ใช้คำสั่ง
#config webfilter profile
#edit ***  <- (Name profile)
#set options https-url scan 

(ใช้ในกรณี Cert Error)
ใช้ในกรณีที่ใช้ Block เว็บที่เข้ารหัส พวกพอร์ต 443
และเปิด SSL Inspection ด้วยที่ Policy นั้น

คำสั่งนี้ให้ใช้กับ Firmware V.5.0.xx
ส่วน Firmware V.5.2.xx ไม่ต้องใช้ ถ้า On Profile ใน Policy SSL Inspection ก็จะ ON ขึ้นมาเอง
V.5.2.xx เพียง ON    SSL Inspection ก็พอ