เรื่อง: ถ้าต้องการให้อุปกรณ์ FortiGate Restart ตัวเอง
 
 11306

My Name: earth ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
18 ก.พ. 17, 00:40:43น.
ถ้าต้องการให้อุปกรณ์ FortiGate Restart ตัวเอง เพื่อเป็นการ Refresh ตัวอุปกรณ์
ความสามารถทำได้แค่เพียง Restart เป็นรายวัน  ไม่สามารถตั้ง Schedule ตามความต้องการได้

ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้
#config system global
#set daily-restart enable
#set restart time 01:00    //ตั้งเวลาตามความต้องการ
#end