Fortigate

หัวข้อ

(1/68) > >>

[1] ราคา FortiGate สำหรับใช้อ้างอิง

[2] แนะนำการตั้งคำถามเกี่ยวกับปัญหา FortiGate ใน Board

[3] สอบถามครับ เข้าใช้งาน fortigate ไม่ได้ครับ

[4] FortiGate-600E Firmware V.6.0.13 มีปัญหาไม่สามารถดู logs ในบาง policy

[5] จะอนุญาติให้ใช้งานได้เฉพาะเว็บที่ต้องการต้องตั้งค่ายังไงครับ

[6] Fortigate 80F ใช้ Firmware ล่าสุดได้เวอร์ชั่นไหนครับ

[7] ขอสอบถาม การรีเซ็ต Fortigate 60E

[8] สอบถามเรื่องการ Block web site https://www.bitkub.com รุ่น FortiGate 81E

[9] Unable to receive VPN tunnel IP address (-30)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version